Jamie Grant
Dutch Actress

In 2011 gaf ze gestalte aan het personage Sascha in de serie In therapie. In hetzelfde jaar vertolkte ze de rol van politieagente Esmee van Rooy gedurende het vijfde seizoen van Flikken Maastricht (TROS).

Email verzonden 10 februari 2014
Foto gekregen 19 februari 2014

site over Jamie Grant