Jan Keizer
Dutch Singer

Hij werd bekend met de band BZN, waarvan hij tussen 1974 en 2007 de zanger was. Tussen 1969 en 1974 was hij drummer bij diezelfde band.

Email verzonden 15 juli 2011
Foto gekregen 16 juli 2011

site over Jan Keizer