Margriet Hermans
Presenter and Singer

In mei 2009 werd haar boek "Vele Levens" voorgesteld aan de pers. Dit boek gaat in op de vele levens die Margriet Hermans heeft doorlopen: onder meer zangeres, presentatrice en politica.

Email send 07 september 2011
Photo received 10 september 2011

site about Margriet Hermans